FES-TE SOCI DE L'AVPC - ESTIU 2019


Per fer validar l'inscripció

cal fer un ingrés o transferència al número de compte:

l'Associació de Volei Platja Calella:

BBVA

ES57 0182 1615 24 0201672672 

MOLT IMPORTANT: Indicar com a concepte en el ingrés o transferència:

El nom i cognom de l'alumne

l'escola... (iniciació, tecnificació o adults)

Exemple: Pablo Herrera - Escola iniciació.